02 pa
2020

Wady ubytkowe – można to leczyć w Polsce!

Wady ubytkowe - to patologia polegająca na wrodzonym braku kości lub jej fragmentu. Dziecko z tą chorobą często rodzi się bez części kończyny. Problem dotyczy około 14-15 dzieci rocznie.

W związku z koniecznością wieloletniego leczenia pod kontrolą rodzimych ośrodków pozostaje około 200 pacjentów. Jest to niewątpliwie ogromny problem dla pacjentów i ich rodzin.

Nóżki małych pacjentów są zdeformowane, nierówne, czasem zupełnie szczątkowe. Często dzieci nie mają w ogóle kości piszczelowej lub strzałkowej. Problemem nie jest tylko znacząca dysproporcja między długością kończyn, ale również ich deformacja. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że leczenie polega na przecięciu kości w odpowiednim miejscu i pod prawidłowym kątem, a następnie rozciąganie jej we właściwą stronę dzięki specjalnym szynom przymocowanym do kończyny.

Desperację kochających rodziców wykorzystuje amerykańska firma, która przez nieprawdziwe informacje przekonuje rodziców do konieczności wykonania operacji w USA. Metody przekonywania rodziców polegają na przedstawieniu fałszywych informacji i obiecywaniu nierealnych efektów leczenia. Wysłannicy firmy konsultują pacjentów na lotniskach oraz manipulują i wprowadzają w błąd polskie organy przyznające prawo do wykonywania zawodu lekarza. Firma informuje, że Polska i cała Europa Środkowo-Wschodnia pozbawione są odpowiednich ośrodków, specjalistów i sprzętu. Po uzyskaniu takich informacji rodzice chorych dzieci robią wszystko, aby uzyskać potrzebne pieniądze.

Informacje powyższe nie są tylko dezinformacją, jest to kłamstwo. W naszym kraju posiadamy dwa bardzo dobrze wyposażone ośrodki. Ogromną rolę w finansowaniu odegrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Oddziały wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczno-terapeutyczny. Specjaliści tam pracujący, których przedstawicielem jest prof. Czubak, to lekarze światowej klasy posiadający ogromne doświadczenie w leczeniu małych pacjentów. Nasze krajowe ośrodki są lepiej wyposażone niż ośrodki amerykańskie. Nie ma żadnych powodów, aby w tym wypadku polskie dzieci nie były leczone w Polsce. Działanie takie, poza brakiem jakiejkolwiek przewagi, niesie ze sobą ryzyko.

Powinniśmy walczyć z taką patologią i nie pozwalać, aby polskie dzieci zmuszane były do pokonywania tysięcy kilometrów, oraz przeznaczaniu ogromnych sum za leczenie, które na wyższym poziomie mamy w naszym kraju. Pomóżcie przekazać tą informację dalej. Poprawi to efekty leczenia i zmniejszy stres małych pacjentów i ich rodzin.

Wady ubytkowe – można to leczyć w Polsce!