07 sty
2021

Pajączki na przyśrodkowej stronie uda

Zmiany w tej okolicy są przypadłością dość częstą lecz rzadziej spotykaną niż na bocznej stronie uda. Dotykają kobiet w każdym wieku. Stanowią z jednej strony problem estetyczny, ale z drugiej często są objawem rozpoczynającego się problemu w większych naczyniach.

Patologie w tej okolicy przysparzają znacznych problemów podczas próby ich usuwania ze względu na brak prawidłowej diagnozy.

Venulektazje i teleangiektazje zlokalizowane po przyśrodkowej stronie uda są zmianami o bardzo różnorodnym podłożu. W większości są wynikiem uszkodzonych połączeń z głębiej położoną dużą żyłą układu powierzchownego – żyłą odpiszczelową. Ich pojawienie się często jest pierwszym objawem uszkodzenia zastawek w jej świetle.

Gdy w większym naczyniu (żyle odpiszczelowej) dochodzi od uszkodzenia zastawek krew zaczyna się cofać. W wyniku napierania dochodzi do rozpierania kolejnych mniejszych naczyń. W konsekwencji skutkuje to uszkodzeniem naczyń najbardziej powierzchownych, czyli właśnie tych które widzimy na skórze. W związku z tym zmiany w tej okolicy mogą świadczyć o rozpoczynającym się problemie w układzie żył powierzchownych i powinny skłonić nas do wykonania diagnostyki.

Inną przyczyną mogą być przebyte urazy. W wyniku uszkodzenia tkanek w tej okolicy dochodzi do wzrostu ciśnienia w naczyniach żylnych. Podwyższone ciśnienie doprowadza do uszkadzania ścian naczyń. Takie uszkodzone naczynko widzimy jako pajączka na skórze.

Więc obie przyczyny dają identyczny objaw, ale przyczyna ich powstania i konieczne leczenie jest zupełnie inne. Jedyną możliwością ich odróżnienia jest wykonanie dokładnej diagnostyki.

Określenie dokładnej przyczyny jest bardzo istotne. W przypadku występowania zasilania z innych żył nie jest możliwe skuteczne usunięcie naczynia bez usunięcia naczynia zasilającego. W związku z tym, aby wyeliminować niechciane zmiany zawsze konieczne jest wykonanie badania usg doppler. Pozwoli ono na dokładne określenie przyczyny i źródła problemu. Brak takiej wiedzy w najlepszym wypadku może doprowadzić do nieskuteczności zabiegu, a w gorszym do wystąpienia podrażnienia i zapalania większego naczynia.

Wybór metody jaką można zastosować do usunięcia zmian w tej okolicy zależy właśnie od realnej wielkości problemu. Musimy wyeliminować źródło, a nie tylko widoczny objaw. Po wykonaniu badania usg możliwe jest podjęcie właściwej decyzji. Jeżeli chore jest większe naczynie konieczne jest rozpoczęcie leczenia właśnie od niego. Do dyspozycji mamy całe spektrum zabiegów od zabiegów laserowych wewnątrznaczyniowych, przez zabiegi skleroterapii, aż po laserowy przezskórny. Nie ma jednego złotego środka i najlepszej metody. Wszystko zależy od konkretnego naczynia. Jeżeli natomiast mamy do czynienia z izolowanym naczynkiem bez nieprawidłowego połaczenia prawdopodobnie wystarczy pojedynczy zabieg sklerterapii.

W związku z tym jeżeli obserwujemy na swoich nogach poszerzone naczynia na przyśrodkowej stronie ud powinniśmy wykonać badanie usg doppler. Pozwoli ono na zdiagnozowanie problemu, określenie jego źródła i dobranie odpowiedniej metody. Badanie usg doppler jest kluczowe przy leczeniu tego typu zmian.

Pajączki na przyśrodkowej stronie uda