19 maj
2020

Co łączy zastawki żylne i regał na książki? Refluks żylny- czym jest ?

Refluks żylny jest stanem w którym dochodzi do cofania się krwi w naczyniach żylnych. Na zamieszczonym filmiku widzieliście badanie USG Doppler. Powinno być ono wykonane zawsze przy badaniu żył. Na filmie widać też wsteczny wydłużony przepływ krwi.

W badaniu pierwsza fala wywołana jest moim uciskiem na naczynie. Naciskam ręką na żyłę położoną pod miejscem badania – więc krew przepompowuje do góry ( pierwsza fala znajdująca się pod poziomą linią ). Druga fala to spontaniczny przepływ krwi w kierunku przeciwnym – czyli refluks. Oznacza to, że krew w naczyniach cofa się. Stan taki nazywamy niewydolnością żylną. Krew cofając się zalega w naczyniach i powoduje ich poszerzenie - czyli tworzenie żylaków

W naszych żyłach krew płynie dzięki pracy mięśni kończyn dolnych ( pompy mięśniowej ) oraz stopy, a nie serca, tak jak w tętnicach. Na krew oddziałuje siła grawitacji więc zawsze jest ściągana w dół. Skurcz mięśni nóg nie jest tak cykliczny jak praca serca, w związku z tym pomiędzy kolejnymi bodźcami przepompowującymi krew mija pewien czas. Przez czas oczekiwania na kolejny skurcz, krwinki spoczywają na specjalnych zastawkach umieszczonych w naszych naczyniach żylnych.

Zastawki żylne to specjalne półksiężycowate struktury wypełniające nasze naczynia. Funkcję ich możemy porównać do wentylu w rowerze. Pozwalają na przepływ krwi tylko w jednym kierunku. Zastawki dzielą również  naczynia na segmenty. Dzięki podziałowi, ciężar krwi rozłożony jest równomiernie wzdłuż całego naczynia. Rozkłada to siłę z jaką krew napiera na dany segment i powoduje, że jest stosunkowo mała.  Funkcję tę można porównać do regału na książki. Jeżeli książki rozłożone są  równomiernie to półki wytrzymują bez problemu , w sytuacji gdy  położymy wszystkie na jednej półce to dojdzie do jej zarwania i zniszczenia naszego regału.

Niewydolność zastawek to stan, w którym doszło do uszkodzenia opisywanego „wentylu” w oponie roweru. Krew tak jak powietrze zaczyna przemieszczać sięw odwrotnym kierunku (nie z dołu do góry, ale odwrotnie z góry do dołu). Z wyższych segmentów zaczyna płynąć odwrotnie i napiera na segmenty położone niżej. Dochodzi jakby do załamania się kolejnych półek w naszym regale na książki. Książki z jednej półki spadają na położone niżej i załamują je. Tak się dzieje aż do całkowitego zniszczenia naszych półek. Tak samo dzieje się z krwią. Spadając w dół niszczy kolejne zastawki i końcowo cały jej ciężar spoczywa na bocznych ścianach naszych naczyń umieszczony w najniższych i najbardziej powierzchpwnych partiach nóg. Siła powoduje napieranie i rozciąganie ścian naszych żył, czyli tworzą się żylaki i pajączki.

Badaniem oceniającym funkcje zastawek  żylnych jest badanie USG Doppler, a lekarzem wykonującym jest  lekarz flebolog. Najlepiej wykonywać badanie u osoby, która wykonuje badanie oraz zaplanuje i przeprowadzi odpowiednie leczenie  

Co łączy zastawki żylne i regał na książki? Refluks żylny- czym jest ?