30 lip
2020

Badanie USG Doppler żył - jak powinno wyglądać?

Badanie usg Doppler żył kończyn dolnych jest jednym z podstawowych badań służących do oceny stanu naszych żył.

Bez niego nie można w sposób obiektywny ocenić struktury ścian naczyń i ich zastawek. Badanie to powinno być elementem każdej wizyty u lekarza flebologa. Stanowi złoty standard w wykrywaniu zakrzepicy żylnej. Niestety jest to dość złożone badanie, dlatego jego prawidłowe wykonanie i interpretacja wyników wymagają dużej wiedzy od lekarza wykonującego. Interpretacja wyników powinna być połączona z wiedzą i doświadczeniem z zakresu leczenia diagnozowanych chorób naczyniowych.

 

Czy badanie USG doppler żył kończyn dolnych jest bezpieczne?

Badanie usg żył kończyn dolnych jest badaniem bardzo bezpiecznym, niepowodującym żadnych skutków niepożądanych. Może być przeprowadzane w każdej grupie wiekowej i tak naprawdę nie ma żadnych przeciwskazań do jego wykonania.
 

Czy badanie USG żył kończyn dolnych jest badaniem bolesnym?

Badanie usg doppler żył kończyn dolnych jest badaniem całkowicie bezbolesnym. Polega na przesuwaniu wzdłuż badanych żył głowicą ultrasonograficzną. Podczas badania używa się żelu w celu poprawy jakości obrazu. 
 

Na czym polega badanie dopplerowskie?

Badanie usg doppler jest badaniem oceniającym przepływ krwi w naczyniach żylnych. Do jego przeprowadzenia wykorzystuje się wysokiej klasy aparaty ultrasonograficzne. Głównym elementem jest przekaźnik czyli głowica. Z głowicy, która jest przyłożona do skóry pacjenta emitowana jest fala ultradźwiękowa przechodząca przez nasze tkanki. Po zetknięciu z krwinkami czerwonymi (z krwią) dochodzi do jej odbicia i zmiany częstotliwości. To pozwala na zobrazowanie kierunku i szybkości przepływu, czyli pokazuje nam jak szybko i w jakim kierunku płynie krew. Podczas badania usg doppler wykorzystuje się, oprócz funkcji dopplerowskiej również normalny obraz ultrasonograficzny. Procedura zdobywa informacje nie tylko o przepływie, ale również pokazuje, co się dzieje wokół naczynia. Pozwala na ocenę ściany naczyń żylnych oraz tego, co w żyłach i ich otoczeniu się znajduje. Czyli zwykłe usg pokazuje nam obraz, a badanie dopllerowskie ruch.
 

Na jakie pytania odpowiada badanie usg dopller żył kończyn dolnych?

Badanie usg doppler żył kończyn dolnych odpowiada na trzy podstawowe pytania:

 • pierwszym jest to, czy występuje u nas zakrzepica żylna. Odpowiedź na to pytanie daje nam technika próby uciskowej polegająca na cyklicznym ucisku badanych naczyń,
   
 • kolejną informacją jest ocena stanu naszych naczyń. Badanie usg doppler dzięki ocenie przepływu krwi w stronę serca oraz cofaniu się, pokazuje pośrednio szczelność zastawek żylnych, czyli specjalnych wewnątrznaczyniowych zapór. Daje informacje czy żyły są wydolne czy nie - czyli czy mamy żylaki,
   
 • ostatnią informacją jest stan okolicznych tkanek. Badanie obrazuje nam, czy jest jakaś patologia, która mogła być przyczyną wystąpienia ewentualnej zakrzepicy lub uszkodzenia zastawek żylnych.

Po badaniu usg doppler żył kończyn dolnych powinniśmy wiedzieć, czy mamy zakrzepicę czy nie, w jakim stanie są nasze zastawki żylne oraz czy są jakieś inne patologie utrudniające prace naszych żył. Jest to najważniejsze badanie pokazujące w jakim stanie są nasze żyły.
 

Jak przygotować się do badania USG doppler żył kończyn dolnych?

Badanie usg dopller żył nie jest bardzo wymagającym badaniem. Na badanie najlepiej przyjść wypoczętym. W dniu poprzedzającym i tuż przed nim niewskazane jest jedzenie potraw wzdymających oraz picie gazowanej wody. Skóra badanych nóg nie powinna być smarowana żadnymi kremami ani balsamami. Samoopalacze są kategorycznie zabronione.
 

U jakiego lekarza najlepiej wykonywać badanie usg doppler żył kończyn dolnych?

Badanie usg doppler żył powinno być wykonywane przez doświadczonego lekarza w wykonywaniu tego typu badań. Najlepiej, jeżeli ten sam lekarz przeprowadza badanie i następnie leczy na jego podstawie. Tylko takie podejście pozwoli na pełne zrozumienie problemu i podjęcie trafnych decyzji odnoście sposobu leczenia i profilaktyki. Ogólnie, specjalizacją zajmującą się tego typu problemami jest flebologia.
 

Jakich informacji powinniśmy oczekiwać na podstawie wyniku badania usg doppler?

Na podstawie wyniku badania usg doppler powinniśmy spodziewać się informacji o średnicy naczyń, maksymalnej średnicy naczyń i ich orientacyjnym przebiegu. Informacje te są bardzo istotne do monitorowania rozwoju niewydolności żylnej. Ważna jest ewentualna informacja o lokalizacji nieprawidłowych połączeń żylnych - czyli perforatorów. Informacją, która musi znaleźć się na badaniu jest wystąpienie lub brak zakrzepicy w obrębie badanych naczyń. Informacjami dodatkowymi, bardzo pożądanymi, jest opis żył jamy brzusznej oraz naczyń okolicy macicy.

Każde badanie usg powinno opisywać obie kończyny dolne. W moim odczuciu nie można badać tylko jednej nogi. Jest to system naczyń połączonych i zmiany w jednej żyle mogą oddziaływać na inne. 
 

Jak wygląda badanie usg doppler żył?

Badanie usg doppler żył składa się z kilku etapów:

 • I Etap badania USG Doppler żył

W pierwszym etapie pacjent znajduje się w pozycji stojącej, najczęściej na specjalnie do tego przygotowanym podeście. Jego stopy powinny całkowicie opierać się o podłoże. Badana kończyna może być lekko zgięta. Podczas tego etapu sprawdza się przede wszystkim przepływ krwi w naczyniach. W celu oceny przepływu lekarz badający niewielkim ruchem ręki naciska na żyły poniżej przyłożonej głowicy. Ruch przepompowuje krew i umożliwia dokładną ocenę przepływu. Obejmuje całą długość żył, od pachwin aż po kostki.
Oceniane są przede wszystkim żyły odpiszczelowe (znajdujące się po przyśrodkowej stronie ud), żyły odstrzałkowe (tylna strona naszych nóg) oraz żyły spływu bocznego. Ten etap ma dać odpowiedź o stanie zastawek żylnych, czyli o tym czy żyły są wydolne czy nie.
Niewydolność oznacza zbyt długi przepływ krwi w nieprawidłowym kierunku. Jest to informacja, że zastawki w żyłach nie działają w sposób poprawny, krew się cofa i powoduje nadciśnienie żylne.W badaniu weryfikowane są również wszelkie połączenia pomiędzy układem żył głębokich i powierzchniowych. To badanie jest szczególnie istotne u osób z pajączkami żylnymi.

 • II Etap badania USG Doppler żył

Kolejnym etapem jest badanie w pozycji leżącej. Ma ono na celu wykluczenie lub potwierdzenie występowania zakrzepicy. Ten etap sprawdza zawartość żył. Weryfikuje, czy pod wpływem pionowo przyłożonej siły, naczynia uciskają się całkowicie. Jeżeli struktura ulega całkowitemu zamknięciu (kompresji), świadczy to, że jej światło wypełnia tylko płynna substancja czyli krew, którą można całkowicie wycisnąć z naczynia. Jeżeli jednak nie ulega całkowitemu zamknięciu, to prawdopodobnie w świetle naczynia znajduje się jakaś stała masa czyli skrzep. Stan taki określamy zakrzepicą. Ten etap badania nazywamy próbą uciskową.

 •  III Etap badania USG Doppler żył

Kolejnym etapem jest sprawdzenie żył jamy brzusznej. Niestety jest to bardzo często pomijany etap przez wielu lekarzy. W moim przekonaniu jest to jedna z najważniejszych części.
Niewydolność żylna jest problemem bardzo złożonym, mogącym wynikać z wielu problemów/chorób.  Żyły nie kończą się na wysokości pachwin i zawsze musimy o tym pamiętać. Ciągną się w górę aż do serca i sztuczne wydzielanie ich odcinków do niczego nie służy.
Wielokrotnie udało mi się wykryć masę w okolicy jajników czy macicy, która uciskała na naczynia i powodowała żylaki widoczne na nogach. Ten etap jest szczególnie ważny u kobiet, ponieważ niewydolność żył okolicy macicy u wielu Pań stanowi podłoże problemów w dolnych partiach ciała. Podczas tej części badania usg doppler badane są żyły biodrowe, żyła główna dolna, żyły jajnikowe/jądrowe i naczynia przymacicza. Jeżeli podczas tego etapu wykryta zostanie jakaś patologia można rozszerzyć badanie o sprawdzenie żył powrózka nasiennego oraz żył sromowych.

 • IV Etap badania USG Doppler żył

Następnym etapem jest sprawdzenie możliwych zespołów uciskowych. Zespoły uciskowe to stan, w którym naczynie żylne uciskane jest przez inne naczynie (najczęściej tętnice). Ucisk taki powoduje przeszkodę w przepływie krwi i może stanowić przyczynę wystąpienia żylaków. Ten etap badania powinien być wykonywany w pozycji stojącej z ewentualnym pochyleniem do przodu.

 

 • Ostatni etap to badanie wizualne

​​​​​​​Ocenia się naczynia wzrokowo od okolicy kostek, przez kolana, okolice pośladków, podbrzusze aż po klatkę piersiową i żebra. Wystąpienie zmian naczyniowych w innej nietypowej lokalizacji powoduje konieczność przeprowadzenia etapu dodatkowego polegającego na dokładnym ultrasonograficznym sprawdzeniu tej okolicy. Często są to okolice klatki piersiowej, pośladków czy każde inne podejrzane miejsce.

Tak powinno wyglądać pełne badanie usg doppler wykonywane w celu oceny stanu żył kończyn dolnych. Pominięcie któregoś etapu może powodować niepełną lub co gorsze, błędną diagnozę. Ta zaś może doprowadzić do nieprawidłowej decyzji odnośnie leczenia.
Po badaniu pacjent powinien zostać szczegółowo powiadomiony o jego przebiegu oraz o ewentualnych wykrytych nieprawidłowościach. Po badaniu pacjent otrzymuje wynik, gdzie treść jest najważniejszym elementem. Wiele osób przykłada dużą wagę do zdjęć. W rzeczywistości są one nieistotne - kluczowa jest ich prawidłowa interpretacja i sam opis badania.

Badanie USG Doppler żył - jak powinno wyglądać?