Zabieg skleroterapii jest to rodzaj zabiegu flebologicznego ,w którym do usunięcia chorego naczynia używa się substancji chemicznej. Podczas skleroterapii za pomocą cieniutkiej igły do światła naczynia wprowadzany jest lek.

Powoduje on obliterację (uszkodzenie) warstwy wewnętrznej naczynia. Doprowadza to do jego eliminacji i następnie wchłonięcia. Wyróżniamy dwa typy zabiegów skleroterapii – płynną i pianową. Różnicą jest forma w jakiej preparat zostanie wprowadzony do naczynia. Podczas skleroterapi pianowej przed podaniem preparat jest mieszany wraz z powietrzem za pomocą specjalnego urządzenia. W formie płynnej preparat podawany jest bez wcześniejszego przygotowania. Istnieje duża grupa pacjentów u których podczas jednego zabiegu konieczne jest wykonanie obu form skleroterapii.