Zabieg skleroterapii jest to rodzaj zabiegów flebologicznych, w których do usunięcia chorego naczynia używa się substancji chemicznej. Podczas skleroterapii cewnikowej za pomocą niewielkich kaniuli do światła naczynia wprowadzany jest lek. Powoduje on obliterację (uszkodzenie) warstwy wewnętrznej naczynia. Doprowadza to do jego eliminacji i następnie wchłonięcia.

W sytuacji gdy naczynia posiadają znacznie zwiększoną średnicę lub ciśnienie w nich panujące jest duże do zabiegu możemy użyć specjalnego preparatu obkurczającego naczynia (płyn tumestencyjny). Dzięki tej metodzie możliwe jest czasowe obkurczenie naczynia i zmniejszenia jego średnicy. Dzięki zastosowaniu cewników naczyniowych możemy wprowadzić do naczynia dużo większą ilość preparatu ponieważ światło naczynia zabezpieczone jest cewnikiem. Zastosowanie cewników wraz z płynem tumestencyjnym pozwala na zmaksymalizowanie efektu leczenia.

Pod względem zastosowanego płynu w zabiegach skleroterapii z tumestencją wykorzystujemy dwa typy form preparatów – płynną i pianową. Zabieg skleroterapii cewnikowej z tumestencją przeznaczony jest do dużych zmienionych naczyń np. po zapaleniach lub w sytuacji gdy ciśnienie żylne w naczyniach jest bardzo duże.

Proces gojenia się zamkniętych naczyń trwa od 2 do 6 tygodni. W celu jego przyspieszenia zalecane są specjalne maści. Po zabiegu u pewnej grupy pacjentów zalecane jest noszenie wyrobów uciskowych (pończoch) - przyspieszają proces gojenia.

Zabieg skleroterapii jest uważany za bardzo bezpieczny. Do najczęstszych działań niepożądanych należą dłużej utrzymujące się siniaki.

Zabieg jest uważany za mało bolesny. Ból wynika jedynie z nakłucia cienką igłą i podania preparatu. Do zabiegu nie wymagane jest znieczulanie. Jest to zabieg bardzo bezpieczny. Może być wykonany niemalże u wszystkich pacjentów. Przeciwwskazaniem do jego przeprowadzenia jest uczulenie na preparat, unieruchomienie oraz aktywna choroba onkologiczna.