Badanie stanu żył wykonuje lekarz posiadający szeroką wiedzę z zakresu ultrasonografii przy użyciu specjalistycznego aparatu USG. Badanie ma za zadanie uwidocznić stan naczyń żylnych, potwierdzić lub wykluczyć występowanie skrzepów (zakrzepicy), zobrazować kierunek przepływu krwi oraz zbadać funkcje zastawek, czyli ich wydolność.

Badanie USG  Doppler żył

Etapy badania

Badanie składa się z kilku etapów. Etapy mogą być wykonywane równocześnie lub oddzielnie.  W pierwszym etapie lekarz stara się ocenić drożność, czy  w świetle naczyń nie ma zmian mogących odpowiadać świeżej lub przebytej zakrzepicy. W tym celu wykonuje się dokładne badanie oraz przeprowadza próbę uciskową. Próba uciskowa jest to uciskanie naczyń. Jeżeli w świetle naczynia występuje skrzep to nie jest możliwe całkowite zamknięcie światła w wyniku przyłożonej siły. Przy braku zmian w świetle, ucisk powoduje całkowitą kompresję naczynia.

Badanie takie powinno obejmować wszystkie główne naczynia kończyn dolnych oraz naczynia mięśni podudzia. Często lekarz rozszerza badania o naczynia zlokalizowane w jamie brzusznej, w okolicy podbrzusza, czy też klatki piersiowej/ ewentualnie okolice odbytu.  Etap ten ma wykluczyć patologię jaką jest zakrzepica żylna

Kolejny etap ma za zadanie pokazać stan zastawek żylnych. W tym celu w pozycji stojącej wykonuje się uciski dłonią/palcami na naczynia. Dzięki tej czynności, przy pomocy aparatu usg można ocenić czas przepływu krwi. Najważniejsza jest ocena długości powrotu krwi. Jeżeli jest on wydłużony, świadczy to o nieprawidłowej funkcji zastawek żylnych. Stan taki określamy jako niewydolność żylną

Wybór metody leczenia

Podczas badania usg żył konieczna jest dokładna ocena anatomii. Lekarz podczas takiego badania, po wykryciu choroby stara się dobrać najlepszą metodę leczenia. Dobór odpowiedniej metody jest bardzo ważnym i trudnym zadaniem. Dla podjęcia poprawnej decyzji konieczna jest ocena anatomii, budowy oraz stanu żył. Czynniki te mogą wykluczać wykonanie danej metody i powinny skłaniać badacza do innej.

Moja prywatna uwaga

Badanie dobrze jest wykonywać u lekarza, który posiada szeroką wiedzę z zakresu ultrasonografii. Biegłość w wykonywaniu badania usg żył może być niewystarczająca. Często inne patologie mogą naśladować patologie żylne. Przykładami takich chorób mogą być problemy ortopedyczne, neurologiczne lub dermatologiczne. Sugerowałbym zgłaszać się na badanie do takich właśnie lekarzy.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest wykonywanie badania przez lekarza, który poza samym badaniem leczy również choroby żylne. Taki lekarz będzie mógł udzielić bardziej kompleksowej opieki, a jego doświadczenie, będzie obejmowało poza samym badaniem również możliwe leczenie.