Wybór metody leczenia i zapobiegania dalszemu rozwojowi choroby żył zależy przede wszystkim od stopnia zaawansowania niewydolności żylnej. Metody walki z chorobami żył podzielić można na leczenie zachowawcze, farmakologiczne oraz operacyjne.