Poszerzone naczynia miednicy mniejszej są dość częstym problemem zwłaszcza wśród rodzących kobiet. Problem polega na poszerzeniach żył w obrębie macicy oraz narządów przyległych. Patologia powoduje zastój i przekrwienie tych okolic. W pewnych sytuacjach problem może wiązać się z występowaniem żylaków, które w tym przypadku nazywamy żylakami atypowymi..

Żylaki miednicy

U pewnej wąskiej grupy pacjentek problem wiąże się z przewlekłymi bólami, czyli zespołem przekrwienia biernego miednicy (ang. pelviccongestionsyndrome, PCS). W obecnym czasie krąży wiele teorii odnoście przyczyny, samego problemu jak i leczenia poszerzenia naczyń miednicy mniejszej. 

Sam problem poszerzeń żylnych w miednicy jest dość powszechny. Towarzyszy on wielu kobietom, które zaszły w więcej niż dwie ciąże. Według niektórych badaczy proces poszerzania się naczyń żylnych jest procesem normalnym towarzyszącym ciążom. 

U pacjentki z poszerzeniem żył miednicy mniejszej mogą również występować poszerzone naczynia żylne na nogach, sromie oraz w okolicy odbytu. U takich pacjentek wskazane jest wykonanie diagnostyki oraz rozstrzygnięcie, czy poszerzone naczynia pochodzą z naczyń miednicy mniejszej, czy nie. Konieczne jest sprawdzenie czy istnieje  połączenie pomiędzy niewydolnymi naczyniami miednicy mniejszej, a żyłami na nogach. Gdy taki przeciek ma miejsce  do rozważenia jest wykonanie embolizacji naczyń miednicy mniejszej. Każda decyzja jest indywidualna i powinna przede wszystkim wiązać się z chęcią poprawy zdrowia/komfortu pacjenta, a nie z bezsensowną chęcią wykonania zabiegu. 

W moim mniemaniu same żylaki miednicy mniejszej nie są dużym problemem i na pewno jako jedyne nie stanowią wskazania do wykonywania zabiegów obliteracji. Uważam, że izolowane bezobjawowe poszerzenia nie powinny stanowić wskazań do wykonywania operacji, które nigdy nie są pozbawione ryzyka. Od wielu lat leczę i obserwuję pacjentki z tego typu problemami i uważam, że obserwacja i leczenie farmakologiczne jest najlepszym rozwiązaniem.

Moim zdaniem wskazaniem do wykonania zabiegu są sytuacje, gdy poszerzeniom żył miednicy mniejszej towarzyszy ból i możemy rozpoznać zespół przekrwienia biernego miednicy (ang. pelviccongestionsyndrome, PCS) lub gdy u pacjentki występują masywne nawrotowe żylaki wychodzące ze zmian w miednicy i oporne na konwencjonalne leczenie. Inne przypadki nie powinny stanowić wskazania do wykonania zabiegu.