Przewlekła choroba żylna jest to stan obejmujący różne nieprawidłowości powodujące podobny efekt jakim jest nadciśnienie żylne. W skład głównych przyczyn wchodzą - choroba żylakowa, zespół pozakrzepowy, pierwotna niewydolność zastawek żylnych oraz zespoły uciskowe.

Niewydolność żylna

Żyły stanowią część układu krwionośnego. Umożliwiają transport krwi odtlenowanej. Jest to krew która została pozbawiona tlenu podczas przejścia przez tkanki i narządy. Krew w żyłach płynie od tkanek do serca czyli odwrotnie niż w tętnicach. Bardzo często jest to ruch przeciwny do działania siły grawitacji. W napędzie przepływu krwi żylnej główną rolę odgrywają mięśnie, co różni ją od krwi tętniczej gdzie pompą jest serce.

Rożnicę tę wymuszają inną budowę naczyń żylnych i tętniczych. W żyłach występują zastawki - są to struktury przypominające zapory przepuszczające wodę tylko w jednym kierunku. W prawidłowych warunkach przepuszczają krew tylko w kierunku serca, uniemożliwiając cofanie się. W sytuacjach patologicznych, gdy zastawki żylne utraciły swoja szczelność, dochodzi do cofania się krwi. Sytuacja taka powoduje zastój krwi w niżej położonych partiach naszego ciała. Powoduje to, że naczynia ulegają poszerzeniu oraz zaczynają się skręcać. Możemy zaobserwować poszerzone naczynia czyli żylaki lub pajączki. Najczęściej lokalizują się one na przyśrodkowej i tylnej partii naszych nóg. Częstym miejscem jest okolica kostek przyśrodkowych. Poszerzone naczynia możemy zaobserwować również w innych miejscach jak klatka piersiowa, twarz czy okolice narządów rozrodczych i odbytu. Nazywamy to niewydolnością żylną, która jest przyczyną nadciśnienia żylnego.

Nadciśnienie żylne doprowadza do przewlekłego zwiększonego naporu na ściany żył. Skutkuje to wzrostem przepuszczalności ścian naczyń i doprowadza do tworzenia obrzęków. Utrzymujący się stan doprowadza do przebudowy naczyń i uszkodzenia naczyń o mniejszej średnicy czyli włośniczek. Czynniki te mogą być przyczyną zmian skórnych, które mogą powodować tworzenie patologii skórnych i ran (owrzodzeń troficznych). Przewlekłe zwiększone ciśnienie w układzie żylnym jest przyczyną powstawania miejscowego stanu zapalnego. Pogarsza to stan żył i otaczającej jej skóry oraz przyśpiesza proces uszkadzania naczyń.